Meer weten? Volg deze organisatie via


Circulair ontwerpen met gebiedseigen materialen

Door al in de ontwerpfase van de herontwikkeling van een gebied inzicht te hebben in vrijkomende materialen en grondstoffen uit de bestaande flat en omgeving, is er optimaal gebruik gemaakt van deze materialen. Door deze vroegtijdige inventarisatie zijn knelpunten onderzocht en hierop is ingespeeld tijdens het ontwerpproces. Denk hierbij onder andere aan demontageproeven , kwaliteitsbeoordeling en inscannen van de materialen. Vervolgens heeft het ontwerpteam hiermee een zogenaamd vormenboekje opgesteld waarmee de huidige locatie, bewerking en nieuwe locatie van de herbruikbare materialen zijn weergegeven. Dit proces zorgt voor meer inzicht en betere mogelijkheden om de circulaire kansen die er zijn af te wegen en uitvoerbaar te maken.

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn