Jury Utrechtse Circulaire innovatie Top 20

De jury van de Utrechtse Circulaire Innovatie Top 20 bestaat uit 5 mensen die vanuit alle hoeken kijken naar circulaire innovatie. De voorzitter van de jury is de Klaske Kruk.

Waar let de jury op?
We zoeken dé Utrechtse circulaire innovatie. Dit kan een dienst of product zijn, maar ook een concept of productieproces. Ook bedrijven die al langer circulair ondernemen kunnen meedoen aan de Utrechtse Circulaire Innovatie Top 20. Voor de samenstelling van de Utrechtse Circulaire Innovatie Top 20 kijken we naar de volgende criteria:

  • Mate van circulariteit o.b.v. de R-ladder;
  • Mate van samenwerking in de keten met andere partijen;
  • Mate van schaalbaarheid;
  • Vernieuwende karakter.

Willem-Jan Stegeman

Wethouder van de gemeente Amersfoort voor onder andere economie en circulariteit

Hilde de Groot

Wethouder van gemeente Bunnik en tevens thematrekker circulair in de U10.

Esther Loman

Esther Loman is MVO-coordinator bij technisch dienstverlener Kuijpers. Zij werkt onder andere aan een eigen methodiek om de mate van circulariteit vast te leggen.

Rients Schuddebeurs

Sinds 1986 werkzaam bij Rabobank. Hij is pleitbezorger voor de coöperaties als ondernemingsvorm en circulaire economie als integrale beweging de wereld een beetje beter te maken.

Christiaan Kraaijenhagen

Strategist & Circular Entrepreneur bij Innoboost