Een circulair voedselsysteem door mond & kont van compostwormen

Een circulair voedselsysteem móet; teveel GF(T)-afval belandt nog steeds in de verbrandingsoven; slechts 62% van het GFT afval wordt gescheiden! Bovendien: grondstoffen raken op en we groeien rap richting 10 mlj. mensen – dat maakt dat het voedselsysteem verder onder druk komt te staan. De noodzaak voor een transitie naar kringloop(stads)landbouw is dus groot.
Positief is dat er vanuit LNV een beleidsambitie tbv kringlooplandbouw ligt; maar de praktijk is dat mensen / bedrijven / organisaties niet in een positief verhaal mee worden genomen. StadsWormerij laat -als 1 vd 1.500 circulaire pioniers van NL (PBL, 2019; Circulaire economie in Kaart)- zien dat het anders kan; zij zet mond & kont van wormen in om van GF(T) een sublieme bodemverbeteraar en plantengroeistof te maken!

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn